پایگاه مقاومت بسیج شهید مخبر
 
چهارشنبه 01 فروردين 1397 -

رای به سایت :
1547
محبوب

شهید قنبر ثامنی

تاریخ شهادت:  1362-07-10
محل شهادت:  سرپل ذهاب