پایگاه مقاومت بسیج شهید مخبر
 
چهارشنبه 27 دي 1396 -

رای به سایت :
1502
محبوب

شهید قنبر ثامنی

تاریخ شهادت:  1362-07-10
محل شهادت:  سرپل ذهاب