پایگاه مقاومت بسیج شهید مخبر
 
چهارشنبه 27 دي 1396 -

رای به سایت :
1502
محبوب

شهید حسن کریمی

تاریخ شهادت:  1366-05-14
محل شهادت:  سردشت (کردستان)