پایگاه مقاومت بسیج شهید مخبر
 
دوشنبه 19 آذر 1397 -

رای به سایت :
1657
محبوب

شهید حسن کریمی

تاریخ شهادت:  1366-05-14
محل شهادت:  سردشت (کردستان)