پایگاه مقاومت بسیج شهید مخبر
 
چهارشنبه 01 فروردين 1397 -

رای به سایت :
1547
محبوب

شهید حسن کریمی

تاریخ شهادت:  1366-05-14
محل شهادت:  سردشت (کردستان)