پایگاه مقاومت بسیج شهید مخبر
 
یکشنبه 28 آبان 1396 -

رای به سایت :
1424
محبوب

شهید حسن کریمی

تاریخ شهادت:  1366-05-14
محل شهادت:  سردشت (کردستان)