پایگاه مقاومت بسیج شهید مخبر
 
چهارشنبه 27 دي 1396 -

رای به سایت :
1502
محبوب

شهید سید عبدالکریم مخبر(ره)

تاریخ شهادت:  1360-07-06
محل شهادت:  ترور در تهران