پایگاه مقاومت بسیج شهید مخبر
 
دوشنبه 19 آذر 1397 -

رای به سایت :
1657
محبوب

شهید سید عبدالکریم مخبر(ره)

تاریخ شهادت:  1360-07-06
محل شهادت:  ترور در تهران