پایگاه مقاومت بسیج شهید مخبر
 
جمعه 30 شهريور 1397 -

رای به سایت :
1625
محبوب

شهید سید عبدالکریم مخبر(ره)

تاریخ شهادت:  1360-07-06
محل شهادت:  ترور در تهران