تاریخ : پنجشنبه 21 تير 08:18
کد خبر : 701923
سرویس خبری : گزارش تصویری
 

جلسه شورا پایگاه بسیج شهید دستواره

جلسه شورا پایگاه بسیج شهید دستواره

جلسه شورا پایگاه بسیج شهید دستواره برگزار شد.سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ