پایگاه مقاومت بسیج شهید دستواره
 
شنبه 04 اسفند 1397 -

رای به سایت :
891
محبوب

وسایل نقلیه عمومی مسافری شهرداریها در حریم شهر مشمول صورت وضعیت مسافر نمی‌شوند
بر اساس ابلاغ اصلاح ماده (2) آیین نامه اجرایی موارد استثنا اوراق صورت وضعیت مسافری؛
وسایل نقلیه عمومی مسافری شهرداریها در حریم شهر مشمول صورت وضعیت مسافر نمی‌شوند
    تاریخ› شنبه 14 شهريور 1394 - 00:56

بر اساس ابلاغ اصلاح ماده (2) آیین نامه اجرایی موارد معافیت استفاده از اوراق صورت وضعیت مسافری و بارنامه، وسایل نقلیه عمومی شهرداریها در حریم شهر مشمول صورت وضعیت مسافری نمی‌شوند.

RSS