تاریخ : سه شنبه 23 آبان 18:50
کد خبر : 597248
سرویس خبری : عکس خبری
 

حدیث از امام علی(علیه السلام)

حدیث

حدیث از امام علی(علیه السلام)

حدیث از امام علی(علیه السلام)به صورت مطلب تصویر

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج شهید بهشتی  حوزه 265 شهید بخارایی  ناحیه مقاومت بسیج شهید رجایی ، حدیث از امام علی(علیه السلام)به صورت مطلب تصویر ‌قرارگاه فضای مجازی فاتحین


سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ