پایگاه مقاومت بسیج شهید بهشتی
 
دوشنبه 30 مهر 1397 -

رای به سایت :
278
محبوب

آموزش معارف اسلامی
آموزش معارف اسلامی
    تاریخ› سه شنبه 30 آبان 1396 - 13:56

آموزش معارف اسلامی پایگاه شهید بهشتی برگزار شد.

ذکر روز شنبه
ذکر روز شنبه
    تاریخ› شنبه 06 آبان 1396 - 16:33

ذکر روز شنبه:یا رب العالمین

راهکار های جذاب کردن نماز برای کودکان و نوجوانان/قرارگاه فضای مجازی فاتحین پایگاه شهید بهشتی(ره)
راهکار های جذاب کردن نماز برای کودکان و نوجوانان/قرارگاه فضای مجازی فاتحین پایگاه شهید بهشتی(ره)
    تاریخ› سه شنبه 27 تير 1396 - 23:14

چگونه کودکان را به مسجدو نماز خواندن جذب کنیم؟

آغازامامت حضرت مهدی(عج)
آغازامامت حضرت مهدی(عج)
    تاریخ› جمعه 19 آذر 1395 - 13:30

آغازامامت حضرت مهدی(عج)تبریک و تهنیت باد

زندگی نامه امام حسن عسگری(ع)
زندگی نامه امام حسن عسگری(ع)
    تاریخ› دوشنبه 15 آذر 1395 - 22:29

قرارگاه فضای مجازی فاتحین پایگاه شهیدبهشتی(ره)به مناسبت فرارسیدن سالروزشهادت امام حسن عسگری(ع)اقدام به نشرزندگی نامه آن حضرت نمود.

زندگی نامه حضرت سکینه(س)
زندگی نامه حضرت سکینه(س)
    تاریخ› دوشنبه 15 آذر 1395 - 00:35

قرارگاه فضای مجازی فاتحین پایگاه بسیج شهیدبهشتی(ره)به مناسبت فرارسیدن سالروزوفات حضرت سکینه اقدام به نشرزندگی نامه آن حضرت نمود.

زندگی نامه امام رضا(ع)
زندگی نامه امام رضا(ع)
    تاریخ› چهارشنبه 10 آذر 1395 - 15:39

قرارگاه فضای مجازی فاتحین پایگاه شهیدبهشتی(ره)به مناسبت فرارسیدن سالروزشهادت امام رضا(ع)اقذام به انتشارزندگی نامه نمود.

زندگی نامه امام حسن مجتبی(ع)
زندگی نامه امام حسن مجتبی(ع)
    تاریخ› دوشنبه 08 آذر 1395 - 00:48

قرارگاه فضای مجازی فاتحین پایگاه شهیدبهشتی(ره)به مناسبت فرارسیدن سالروز28صفر{امام حسن مجتبی(ع)}اقدام به انتشارزندگی نامه آن حضرت نمود.

سالروز28صفر/حدیث ازپیامبراکرم(ص)
سالروز28صفر/حدیث ازپیامبراکرم(ص)
    تاریخ› جمعه 05 آذر 1395 - 23:58

قرارگاه فضای مجازی فاتحین پایگاه شهیدبهشتی(ره)به مناسبت فرارسیدن رحلت پیامبراکرم(ص)،اقدام به حدیث از ایشان نمود.

زندگی نامه حضرت محمد(ص)
زندگی نامه حضرت محمد(ص)
    تاریخ› جمعه 05 آذر 1395 - 23:50

قرارگاه فضای مجازی فاتحین پایگاه شهیدبهشتی(ره)به مناسبت فرارسیدن رحلت پیامبراکرم(ص)،اقدام به انتشارزندگی نامه ایشان نمود.

بیست حدیث زیبا ازامام باقر(ع)
بیست حدیث زیبا ازامام باقر(ع)
    تاریخ› سه شنبه 11 آبان 1395 - 23:31

قرارگاه فضای مجازی فاتحین پایگاه شهیدبهشتی(ره)به مناسبت فرارسیدن سالروزولادت امام محمدباقر(ع) اقدام به انتشارحدیث ازایشان نمود.

زندگی نامه امام محمد باقر(ع)
زندگی نامه امام محمد باقر(ع)
    تاریخ› سه شنبه 11 آبان 1395 - 23:12

قرارگاه فضای مجازی فاتحین پایگاه شهیدبهشتی(ره)به مناسبت فرارسیدن سالروزولادت امام محمدباقر اقدام به نشرزندگی نامه آن امام نمود

زندگی نامه امام سجاد(ع)
زندگی نامه امام سجاد(ع)
    تاریخ› چهارشنبه 05 آبان 1395 - 00:45

قرارگاه فضای مجازی فاتحین پایگاه شهیدبهشتی(ره)به مناسبت فرارسیدن سالروزشهادت امام سجاد(ع)اقدام به انتشارزندگی نامه ایشان نمود.

چهل حدیث زیبا ازامام علی(ع)
چهل حدیث زیبا ازامام علی(ع)
    تاریخ› یکشنبه 28 شهريور 1395 - 21:57

قرارگاه فضای مجازی فاتحین پایگاه مقاومت بسیج شهیدبهشتی(ره)به مناسبت فرارسیدن عیدسعیدغدیر،اقدام به انتشارچهل حدیث زیبا ازامام علی(ع) نمود.

تاریخچه وفلسفه عیدقربان
تاریخچه وفلسفه عیدقربان
    تاریخ› دوشنبه 22 شهريور 1395 - 13:48

قرارگاه فضای مجازی پایگاه شهیدبهشتی(ره)به مناسبت فرارسیدن سالروزعیدقربان،اقدام به نشرتاریخچه وفلسفه عیدقربان نمود.

فلسفه روزعرفه
فلسفه روزعرفه
    تاریخ› یکشنبه 21 شهريور 1395 - 14:20

قرارگاه فضای مجازی پایگاه شهیدبهشتی(ره)به مناسیت فرارسیدن روزعرفهاقدام به نشرتاریخچه آن نمود.

چهل حدیث زیبا ازامام باقر(ع)
چهل حدیث زیبا ازامام باقر(ع)
    تاریخ› جمعه 19 شهريور 1395 - 00:48

قرارگاه فضای مجازی فاتحین پایگاه شهیدبهشتی(ره)به مناسبت فرارسیدن شهادت امام باقر(ع)اقدام به انتشارچهل حدیث زیبا ازایشان نمود.

زندگی نامه امام باقر(ع)
زندگی نامه امام باقر(ع)
    تاریخ› جمعه 19 شهريور 1395 - 00:28

قرارگاه فضای مجازی فاتحین پایگاه شهیدبهشتی(ره)به مناسبت فرارسیدن شهادت امام باقر(ع)اقدام به انتشارزندگی نامه نمود.

هرروزیک روایت ازامام رضا(ع)ویک روایت ازحضرت معصومه(س)
هرروزیک روایت ازامام رضا(ع)ویک روایت ازحضرت معصومه(س)
    تاریخ› پنجشنبه 21 مرداد 1395 - 00:02

طرح عیدتاعیددهه کرامت به همت معاونت سایبری پایگاه بسیج شهیدبهشتی(ره)

هرروزیک روایت ازامام رضا(ع)ویک روایت ازحضرت معصومه(س)
هرروزیک روایت ازامام رضا(ع)ویک روایت ازحضرت معصومه(س)
    تاریخ› چهارشنبه 20 مرداد 1395 - 00:47

طرح عیدتاعیددهه کرامت به همت معاونت سایبری پایگاه بسیج شهیدبهشتی(ره)

RSS
1 2