پایگاه مقاومت بسیج شهدای خیبر
 
شنبه 04 اسفند 1397 -

رای به سایت :
1396
محبوب
اخبار پایگاه
ادامه مطالب ...
پایگاه مقاومت بسیج شهدای خیبر
توضيحات : این پایگاه از جمله پایگاه های فعال در عرصه های مذهبی ، علمی ، فرهنگی ، هنری ، اجتماعی ، ورزشی ، انقلابی و ... میباشد و از قبل از انقلاب نقش کلیدی...
معرفی پایگاه
  • راه اندازی و غبارروبی مسجد جامع محله...

  • قرارگاه فضای مجازی پایگاه مقاومت بسیج...

  • قرارگاه فضای مجازی پایگاه مقاومت بسیج...

  • قرارگاه فضای مجازی پایگاه مقاومت بسیج...

  • قرارگاه فضای مجازی پایگاه مقاومت بسیج...

چندرسانه ای
اخبار صالحین
حدیث از حضرت علی در رابطه با ظهور امام زمان
پایگاه مقاومت بسیج شهدای خیبر حوزه 265 شهید بخارایی ناحیه
حدیث از امام علی در رابطه با سربازان
پایگاه مقاومت بسیج شهدای خیبر حوزه 265 شهید بخارایی ناحیه
حدیث از امام صادق در رابطه با مشورت کردن
پایگاه مقاومت بسیج شهدای خیبر حوزه 265 شهید بخارایی ناحیه
گذشته
راه اندازی و غبارروبی مسجد جامع محله شهید بخارایی توسط بسیجیان پایگاه شهدای خیبر راه اندازی و غبارروبی مسجد جامع محله...
راه اندازی و غبارروبی مسجد جامع محله شهید...
قرارگاه فضای مجازی پایگاه مقاومت بسیج شهدای خیبر اقدام به تولید و انتشار پوستر چهل حدیث از حضرت امام حسن(ع) نمود. قرارگاه فضای مجازی پایگاه مقاومت بسیج...
قرارگاه فضای مجازی پایگاه مقاومت بسیج شهدای...
قرارگاه فضای مجازی پایگاه مقاومت بسیج شهدای خیبر اقدام به تولید و انتشار پوستر چهل حدیث از حضرت امام حسن(ع) نمود. قرارگاه فضای مجازی پایگاه مقاومت بسیج...
قرارگاه فضای مجازی پایگاه مقاومت بسیج شهدای...
حال و آینده
فعالیت های پایگاه