نسخه چاپی - پوستر حدیث درباره موفق ترین کارها
تاریخ : پنجشنبه 21 دي 13:26
کد خبر : 638444
سرویس خبری : پوستر
 

پوستر حدیث درباره موفق ترین کارها

پوستر حدیث درباره موفق ترین کارها

قرارگاه فضای مجازی پایگاه شهیدای خیبر به صورت روزانه اقدام به تولید و انتشار پوستر احادیث می پردازد.

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج شهدای خیبر  حوزه 265 شهید بخارایی  ناحیه مقاومت بسیج شهید رجایی ،قرارگاه فضای مجازی پایگاه شهیدای خیبر به صورت روزانه اقدام به تولید و انتشار پوستر احادیث می پردازد.سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ