تاریخ : پنجشنبه 21 دي 11:28
کد خبر : 638321
سرویس خبری : پوستر
 

پوستر شهادت میرزا تقی خان امیرکبیر

شهادت میرزا تقی خان امیرکبیر

پوستر شهادت میرزا تقی خان امیرکبیر

قرارگاه فضای مجازی پایگاه شهدای خیبر به مناسبت فرا رسیدن 20 دی شهادت میرزا تقی خان امیرکبیر اقدام به تولید و انتشار پوستر نمود.

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج شهدای خیبر  حوزه 265 شهید بخارایی  ناحیه مقاومت بسیج شهید رجایی ،قرارگاه فضای مجازی پایگاه شهدای خیبر به مناسبت فرا رسیدن 20 دی شهادت میرزا تقی خان امیرکبیر اقدام به تولید و انتشار پوستر نمود.سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ