نسخه چاپی - پوستر قیام خونین مردم قم
تاریخ : پنجشنبه 21 دي 07:49
کد خبر : 638317
سرویس خبری : پوستر
 

پوستر قیام خونین مردم قم

قیام خونین مردم قم

پوستر قیام خونین مردم قم

قرارگاه فضای مجازی پایگاه شهدای خیبر به مناسبت فرا رسیدن 19 دی قیام خونین مردم قم اقدام به تولید و انتشار پوستر نمود.

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج شهدای خیبر  حوزه 265 شهید بخارایی  ناحیه مقاومت بسیج شهید رجایی ،قرارگاه فضای مجازی پایگاه شهدای خیبر به مناسبت فرا رسیدن 19 دی قیام خونین مردم قم اقدام به تولید و انتشار پوستر نمود.سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ