پایگاه مقاومت بسیج شهدای خیبر
 
دوشنبه 23 مهر 1397 -

رای به سایت :
1374
محبوب

شهید عبدالله جبارپور

تاریخ شهادت:  1362-05-22
محل شهادت:  نامشخص