پایگاه مقاومت بسیج شهدای خیبر
 
چهارشنبه 27 دي 1396 -

رای به سایت :
1190
محبوب

شهید عبدالله جبارپور

تاریخ شهادت:  1362-05-22
محل شهادت:  نامشخص