پایگاه مقاومت بسیج شهدای خیبر
 
سه شنبه 02 بهمن 1397 -

رای به سایت :
1395
محبوب

شهید عبدالله جبارپور

تاریخ شهادت:  1362-05-22
محل شهادت:  نامشخص