پایگاه مقاومت بسیج کوثر
 
شنبه 05 اسفند 1396 -

رای به سایت :
43
محبوب
نصب پرچم های عزا
نصب پرچم های عزا

نصب پرچم های عزای شهادت حضرت زهرا توسط گروه جهادی شهید سلیمانی پایگاه کوثر

1396/11/25 20:17
شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن
شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن

حضور گروه سرود لاله های سرخ پایگاه بسیج کوثر در راهپیمایی ۲۲ بهمن

1396/11/24 14:46
جلسه اموزش قرآن ویژه نوجوانان  حلقه های صالحین  پایگاه بسیج کوثر
جلسه اموزش قرآن ویژه نوجوانان حلقه های صالحین پایگاه بسیج کوثر

جلسه اموزش قرآن ویژه نوجوانان حلقه های صالحین پایگاه بسیج کوثر

1396/11/16 08:18
تشکیل حلقه های صالحین ویژه نوجوانان
تشکیل حلقه های صالحین ویژه نوجوانان

تشکیل حلقه های صالحین ویژه نوجوانان

1396/11/16 08:04