رای به سایت :
735
محبوب
حوزه 265 شهید بخارایی
ناحیه مقاومت بسیج شهید رجایی
پنجشنبه 31 خرداد 1397 -
 جلسه شورا فرماندهی حوزه و فرماندهان پایگاه ها
جلسه شورا فرماندهی حوزه و فرماندهان پایگاه ها

جلسه شورا فرماندهی حوزه و فرماندهان پایگاه ها با فرماندهی محترم حوزه 265 شهید بخارایی برگزار شد.
calendar
تاریخ : 1397/03/17 - 04:11
0
محبوب  
رای به خبر :