تاریخ : پنجشنبه 21 تير 12:44
کد خبر : 701922
سرویس خبری : گزارش تصویری
 

فراخوان گردان بیت المقدس حوزه 265 شهید بخارایی

فراخوان گردان بیت المقدس حوزه 265 شهید بخارایی

فراخوان گردان بیت المقدس حوزه 265 شهید بخارایی و تست آمادگی جسمانی دسته های بیت المقدس پایگاه ها برگزار شد.

سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ