تاریخ : پنجشنبه 21 تير 12:39
کد خبر : 701919
سرویس خبری : گزارش تصویری
 

جلسه  معاونین عملیات پایگاه های تابع حوزه 265 شهید بخارایی

جلسه معاونین عملیات پایگاه های تابع حوزه 265 شهید بخارایی

جلسه معاونین عملیات پایگاه های تابع حوزه 265 شهید بخارایی با فرماندهی محترم حوزه 265 شهید بخارایی برگزار شد.سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ