تاریخ : پنجشنبه 07 تير 15:11
کد خبر : 699451
سرویس خبری : گزارش تصویری
 

جلسه هماهنگی برگزاری کلینیک تخضضی پزشکی رایگان

جلسه هماهنگی برگزاری کلینیک تخضضی پزشکی رایگان

جلسه هماهنگی برگزاری کلینیک تخضضی پزشکی رایگان در سطح محدوده خزانه بخاریی با فرماندهی محترم حوزه 265 شهید بخارایی برگزار شد.سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ