تاریخ : چهارشنبه 26 ارديبهشت 14:52
کد خبر : 687869
سرویس خبری : گزارش تصویری
 

جلسه ارائه برنامه و تعیین بودجه پایگاه شهید مخبر با فرماندهی محترم حوزه 265 شهید بخارایی

جلسه ارائه برنامه و تعیین بودجه پایگاه شهید مخبر با فرماندهی محترم حوزه 265 شهید بخارایی

جلسه ارائه برنامه و تعیین بودجه پایگاه شهید مخبر با فرماندهی محترم حوزه 265 شهید بخارایی برگزار شد.سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ