رای به سایت :
735
محبوب
حوزه 265 شهید بخارایی
ناحیه مقاومت بسیج شهید رجایی
یکشنبه 31 تير 1397 -

فراخوان گردان بیت المقدس حوزه 265 شهید بخارایی
فراخوان گردان بیت المقدس حوزه 265 شهید بخارایی

فراخوان گردان بیت المقدس حوزه 265 شهید بخارایی و تست آمادگی جسمانی دسته های بیت المقدس پایگاه ها برگزار شد.

حوزه 265 شهید بخارایی 1397/04/21
رزمایش امنیتی گردان عاشورا پایگاه محور برگزار شد
رزمایش امنیتی گردان عاشورا پایگاه محور برگزار شد

به همت معاونت عملیات حوزه265شهید بخارایی رزمایش امنیتی گردان عاشورا پایگاه محور برگزار شد

حوزه 265 شهید بخارایی 1396/09/13
تست آمادگی جسمانی بسیجیان گردان بیت المقدس برگزار شد
تست آمادگی جسمانی بسیجیان گردان بیت المقدس برگزار شد

با حضور پرشور اعضا گردان بیت المقدس حوزه265شهید بخارایی تست آمادگی جسمانی بسیجیان این گردان برگزار شد

حوزه 265 شهید بخارایی 1396/05/30
رزمایش بزرگ گردان الی بیت المقدس برگزار شد
رزمایش بزرگ گردان الی بیت المقدس برگزار شد

با حضور پرشور بسیجیان حوزه۲۶۵شهید بخارایی در گردان بیت المقدس رزمایش بزرگ این گردان با استعداد ۳۰۰نفری برگزار شد

حوزه 265 شهید بخارایی 1396/05/24
پلیس قلابی در دام گشت عملیاتی بسیج افتاد
پلیس قلابی در دام گشت عملیاتی بسیج افتاد

پلیس قلابی در گشت عملیاتی گردان بیت المقدس حوزه265شهید بخارایی دستگیر و تحویل مقامات قضایی گردید

حوزه 265 شهید بخارایی 1395/08/23
تست آمادگی جسمانی گردان بیت المقدس برگزار شد
تست آمادگی جسمانی گردان بیت المقدس برگزار شد

تست آمادگی جسمانی اعضا گردان بیت المقدس حوزه265 شهید بخارایی برگزار شد

حوزه 265 شهید بخارایی 1395/05/29
جلسه مشترک عملیات حوزه با عملیات پایگاه های تابع برگذار شد
جلسه مشترک عملیات حوزه با عملیات پایگاه های تابع برگذار شد

به منظور بررسی مسائل امنیتی محل و افزایش میزان امنیت محل

حوزه 265 شهید بخارایی 1395/05/25
دومین گردهمایی گردان بیت المقدس
دومین گردهمایی گردان بیت المقدس

دومین گردعمایی گردان بیت المقدس به میزبانی پایگاه شهیدمخبر(ره) و معاونت عملیات این پایگاه برگزار شد.

پایگاه مقاومت بسیج شهید مخبر 1395/04/22
رزمایش الی بیت المقدس برگزار شد
رزمایش الی بیت المقدس برگزار شد

اولین رزمایش مستقل الی بیت المقدس حوزه 265 شهید بخارایی با حضور پرشور بسیجیان گردان بیت المقدس برگزار شد

حوزه 265 شهید بخارایی 1395/03/08
رزمایش امداد و نجات 95
رزمایش امداد و نجات 95

گردان بیت المقدس حوزه 265 شهید بخارایی در رزمایش امداد و نجات 95 حضور یافت.

حوزه 265 شهید بخارایی 1395/02/25
گردهمایی گردان بیت المقدس برگزار شد
گردهمایی گردان بیت المقدس برگزار شد

به مناسبت گرامیداشت دهه فجر گردهمایی گردان بیت المقدس برگزار شد.

حوزه 265 شهید بخارایی 1394/11/16
گردهمایی گردان بیت المقدس
گردهمایی گردان بیت المقدس

حوزه مقاومت بسیج 265 شهید بخارایی

حوزه 265 شهید بخارایی 1394/11/10

1 2