رای به سایت :
737
محبوب
حوزه 265 شهید بخارایی
ناحیه مقاومت بسیج شهید رجایی
چهارشنبه 28 شهريور 1397 -

شب هفتم محرم الحرام
شب هفتم محرم الحرام

به همت بسیجیان پایگاه شهید محرم ترک شب هفتم محرم برگزار شد

پایگاه مقاومت بسیج شهید محرم ترک 1397/06/26
شب ششم محرم الحرام
شب ششم محرم الحرام

به همت بسیجیان پایگاه شهید محرم ترک شب ششم محرم برگزار شد

پایگاه مقاومت بسیج شهید محرم ترک 1397/06/26
شب چهارم محرم الحرام
شب چهارم محرم الحرام

به همت بسیجیان پایگاه بسیج شهید محرم ترک شب چهارم عزاداری بر سیدو سالارشهیدان امام حسین (ع)برگزار شد

پایگاه مقاومت بسیج شهید محرم ترک 1397/06/24
شب سوم محرم الحرام
شب سوم محرم الحرام

به همت بسیجیان پایگاه بسیج شهید محرم ترک شب سوم عزاداری بر سیدو سالارشهیدان امام حسین (ع)برگزار شد

پایگاه مقاومت بسیج شهید محرم ترک 1397/06/24
شب دوم محرم الحرام
شب دوم محرم الحرام

به همت بسیجیان پایگاه بسیج شهید محرم ترک شب دوم عزاداری بر سیدو سالارشهیدان امام حسین (ع)برگزار شد

پایگاه مقاومت بسیج شهید محرم ترک 1397/06/24
شب اول محرم الحرام
شب اول محرم الحرام

به همت بسیجیان پایگاه بسیج شهید محرم ترک شب اول عزاداری بر سیدو سالارشهیدان امام حسین (ع)برگزار شد

پایگاه مقاومت بسیج شهید محرم ترک 1397/06/24
مراسم عزاداری شب پنجم محرم (پایگاه شهید محرم ترک)
مراسم عزاداری شب پنجم محرم (پایگاه شهید محرم ترک)

به همت بسیجیان پایگاه شهید محرم ترک ، مراسم عزاداری شب پنجم در روز جمعه ۲۳ شهریور برگزار شد.

پایگاه مقاومت بسیج شهید محرم ترک 1397/06/24
روشنگری سیاسی( پایگاه شهید محرم ترک)
روشنگری سیاسی( پایگاه شهید محرم ترک)

به همت معاونت سیاسی پایگاه شهید محرم ترک، نشست بصیرتی، سیاسی با سخنرانی دکتر حسن عباسی در روز شنبه(97/6/17) برگزار شد.

پایگاه مقاومت بسیج شهید محرم ترک 1397/06/21
حدیث از امام کاظم علیه السلام
حدیث از امام کاظم علیه السلام

به همت معاونت سایبری پایگاه شهید محرم ترک این حدیث انتشار یافت

پایگاه مقاومت بسیج شهید محرم ترک 1397/06/17
حدیث از امیرالمونین علیه السلام
حدیث از امیرالمونین علیه السلام

به همت معاونت سایبری پایگاه شهید محرم ترک این حدیث انتشار یافت

پایگاه مقاومت بسیج شهید محرم ترک 1397/06/17
حدیث از امیرالمونین علیه السلام
حدیث از امیرالمونین علیه السلام

به همت معاونت سایبری پایگاه شهید محرم ترک این حدیث انتشار یافت

پایگاه مقاومت بسیج شهید محرم ترک 1397/06/17
کلاس قرآن و احکام ویژه ی دبیرستانی ها(پایگاه شهید محرم ترک)
کلاس قرآن و احکام ویژه ی دبیرستانی ها(پایگاه شهید محرم ترک)

به همت معاونت صالحین پایگاه شهید محرم ترک کلاس قرآن و احکام برگزار شد

پایگاه مقاومت بسیج شهید محرم ترک 1397/06/17

1 2 3 4... 166