رای به سایت :
735
محبوب
حوزه 265 شهید بخارایی
ناحیه مقاومت بسیج شهید رجایی
دوشنبه 01 مرداد 1397 -

المپیاد ورزشی یاد بود شهید دستواره
المپیاد ورزشی یاد بود شهید دستواره

المپیاد ورزشی یاد بود شهید دستواره در چهار رشته : تفنگ بادی _ طناب کشی _ دارت _ تنیس روی میز بین پایگاه های تابع حوزه 265 شهید بخارایی برگزار شد.

حوزه 265 شهید بخارایی 1397/04/29
جلسه شورا پایگاه بسیج شهید دستواره
جلسه شورا پایگاه بسیج شهید دستواره

جلسه شورا پایگاه بسیج شهید دستواره برگزار شد.

پایگاه مقاومت بسیج شهید دستواره 1397/04/21
فراخوان گردان بیت المقدس حوزه 265 شهید بخارایی
فراخوان گردان بیت المقدس حوزه 265 شهید بخارایی

فراخوان گردان بیت المقدس حوزه 265 شهید بخارایی و تست آمادگی جسمانی دسته های بیت المقدس پایگاه ها برگزار شد.

حوزه 265 شهید بخارایی 1397/04/21
جلسه  معاونین عملیات پایگاه های تابع حوزه 265 شهید بخارایی
جلسه معاونین عملیات پایگاه های تابع حوزه 265 شهید بخارایی

جلسه معاونین عملیات پایگاه های تابع حوزه 265 شهید بخارایی با فرماندهی محترم حوزه 265 شهید بخارایی برگزار شد.

حوزه 265 شهید بخارایی 1397/04/21
کلنیک تخصصی پزشکی رایگان
کلنیک تخصصی پزشکی رایگان

کلینیک تخصصی پزشکی (( یاد بود شهید مدافع حرم یدالله قاسم زاده )) با حضور پر شور اهالی مردم و ارائه خدمات درمانی و تخفیفات ویژه داروخانه و آزمایشگاه برگزار شد.

حوزه 265 شهید بخارایی 1397/04/16
نظارت ستادی فرمانده محترم حوزه ۲۶۵ شهید بخارایی
نظارت ستادی فرمانده محترم حوزه ۲۶۵ شهید بخارایی

نظارت ستادی فرمانده محترم حوزه ۲۶۵ شهید بخارایی از پایگاه تابعه شهید بهشتی(ره) برگزار شد.

پایگاه مقاومت بسیج شهید بهشتی 1397/04/09
طرح پایگاه تابستانی (( نشاط و مهارت ))
طرح پایگاه تابستانی (( نشاط و مهارت ))

قرارگاه فضای مجازی پایگاه بسیج برادران شهید دستواره به مناسبت برگزاری پایگاه تابستانی اقدام به تولید و انتشار پوستر نمود.

پایگاه مقاومت بسیج شهید دستواره 1397/04/07
جلسه شورای پایگاه تابستانی
جلسه شورای پایگاه تابستانی

جلسه شورای پایگاه تابستانی پایگاه بسیج برادران شهید دستواره برگزار شد.

پایگاه مقاومت بسیج شهید دستواره 1397/04/07
کلینیک تخصصی پزشکی (( ویزیت رایگان ))
کلینیک تخصصی پزشکی (( ویزیت رایگان ))

کلینیک تخصصی پزشکی (( ویزیت رایگان )) با حضور پزشکان متخصص برگزار می گردد.

حوزه 265 شهید بخارایی 1397/04/07
جلسه معاونت  تربیت بدنی پایگاه های تابع حوزه 265 شهید بخارایی
جلسه معاونت تربیت بدنی پایگاه های تابع حوزه 265 شهید بخارایی

جلسه معاونت تربیت بدنی پایگاه های تابع حوزه 265 شهید بخارایی برگزار شد.

حوزه 265 شهید بخارایی 1397/04/07
جلسه معاونت سایبری پایگاه ها با فرماندهی حوزه 265 شهید بخارایی
جلسه معاونت سایبری پایگاه ها با فرماندهی حوزه 265 شهید بخارایی

جلسه معاونت سایبری پایگاه ها با فرماندهی حوزه 265 شهید بخارایی برگزار شد.

حوزه 265 شهید بخارایی 1397/04/07
جلسه هماهنگی برگزاری کلینیک تخضضی پزشکی رایگان
جلسه هماهنگی برگزاری کلینیک تخضضی پزشکی رایگان

جلسه هماهنگی برگزاری کلینیک تخضضی پزشکی رایگان در سطح محدوده خزانه بخاریی با فرماندهی محترم حوزه 265 شهید بخارایی برگزار شد.

حوزه 265 شهید بخارایی 1397/04/07

1 2 3 4... 156