رای به سایت :
735
محبوب
حوزه 265 شهید بخارایی
ناحیه مقاومت بسیج شهید رجایی
پنجشنبه 03 خرداد 1397 -
فعالیت های گذشته
سالروز فتح خرمشهر سالروز فتح خرمشهر
قرارگاه فضای مجازی حوزه 265 شهید...
وصیت نامه شهید ناصر کاظمی وصیت نامه شهید ناصر کاظمی
بسم الله الرحمن الرحیم «و لا تحسبن...
پایگاه مقاومت بسیج شهید مخبر
احادیث ارزشمند اهل بیت (ع) احادیث ارزشمند اهل بیت (ع)
به همت قرارگاه فضای مجازی پایگاه شهید...
پایگاه مقاومت بسیج شهید محرم ترک
احادیث ارزشمند اهل بیت (ع) احادیث ارزشمند اهل بیت (ع)
به همت قرارگاه فضای مجازی پایگاه شهید...
پایگاه مقاومت بسیج شهید محرم ترک
احادیث ارزشمند اهل بیت (ع) احادیث ارزشمند اهل بیت (ع)
به همت قرارگاه فضای مجازی پایگاه شهید...
پایگاه مقاومت بسیج شهید محرم ترک
احادیث ارزشمند اهل بیت (ع) احادیث ارزشمند اهل بیت (ع)
به همت قرارگاه فضای مجازی پایگاه شهید...
پایگاه مقاومت بسیج شهید محرم ترک
احادیث ارزشمند اهل بیت (ع) احادیث ارزشمند اهل بیت (ع)
به همت قرارگاه فضای مجازی پایگاه شهید...
پایگاه مقاومت بسیج شهید محرم ترک
احادیث ارزشمند اهل بیت (ع) احادیث ارزشمند اهل بیت (ع)
به همت قرارگاه فضای مجازی پایگاه شهید...
پایگاه مقاومت بسیج شهید محرم ترک
احادیث ارزشمند اهل بیت ع احادیث ارزشمند اهل بیت ع
به همت قرارگاه فضای مجازی پایگاه شهید...
پایگاه مقاومت بسیج شهید محرم ترک
پوستر مذبی پوستر مذبی
به همت معاونت سایبری پایگاه شهید محرم...
پایگاه مقاومت بسیج شهید محرم ترک
حدیث از امام حسین علیه السلام حدیث از امام حسین علیه السلام
به همت معاونت سایبری پایگاه شهید محرک...
پایگاه مقاومت بسیج شهید محرم ترک
حدیث از امام حسین علیه السلام حدیث از امام حسین علیه السلام
به همت معاونت سایبری پایگاه شهید محرم...
پایگاه مقاومت بسیج شهید محرم ترک
تفاوت دستاورد های دو پرچم تفاوت دستاورد های دو پرچم
به همت قرارگاه فضای مجازی پایگاه شهید...
پایگاه مقاومت بسیج شهید محرم ترک
کلام اهل بیت علیه السلام کلام اهل بیت علیه السلام
به همت قرارگاه فضای مجازی پایگاه شهید...
پایگاه مقاومت بسیج شهید محرم ترک
کلام اهل بیت علیه السلام کلام اهل بیت علیه السلام
به همت قرارگاه فضای مجازی پایگاه شهید...
پایگاه مقاومت بسیج شهید محرم ترک
کلام اهل بیت علیه السلام کلام اهل بیت علیه السلام
به همت قرارگاه فضای مجازی پایگاه شهید...
پایگاه مقاومت بسیج شهید محرم ترک
کلام اهل بیت علیه السلام کلام اهل بیت علیه السلام
به همت قرارگاه فضای مجازی پایگاه شهید...
پایگاه مقاومت بسیج شهید محرم ترک
کلام اهل بیت علیه السلام کلام اهل بیت علیه السلام
به همت قرارگاه فضای مجازی پایگاه شهید...
پایگاه مقاومت بسیج شهید محرم ترک
کلام اهل بیت علیه السلام کلام اهل بیت علیه السلام
به همت قرارگاه فضای مجازی پایگاه شهید...
پایگاه مقاومت بسیج شهید محرم ترک
کلام اهل بیت علیه السلام کلام اهل بیت علیه السلام
به همت قرارگاه فضای مجازی پایگاه شهید...
پایگاه مقاومت بسیج شهید محرم ترک
کلام اهل بیت علیه السلام کلام اهل بیت علیه السلام
به همت قرارگاه فضای مجازی پایگاه شهید...
پایگاه مقاومت بسیج شهید محرم ترک
کلام اهل بیت علیه السلام کلام اهل بیت علیه السلام
به همت قرارگاه فضای مجازی پایگاه شهید...
پایگاه مقاومت بسیج شهید محرم ترک
کلام اهل بیت علیه السلام کلام اهل بیت علیه السلام
به همت قرارگاه فضای مجازی پایگاه شهید...
پایگاه مقاومت بسیج شهید محرم ترک
کلام اهل بیت علیه السلام کلام اهل بیت علیه السلام
به همت قرارگاه فضای مجازی پایگاه شهید...
پایگاه مقاومت بسیج شهید محرم ترک
کلام اهل بیت علیه السلام کلام اهل بیت علیه السلام
به همت قرارگاه فضای مجازی پایگاه شهید...
پایگاه مقاومت بسیج شهید محرم ترک
کلام اهل بیت علیه السلام کلام اهل بیت علیه السلام
به همت قرارگاه فضای مجازی پایگاه شهید...
پایگاه مقاومت بسیج شهید محرم ترک
کلام اهل بیت علیه السلام کلام اهل بیت علیه السلام
به همت قرارگاه فضای مجازی پایگاه شهید...
پایگاه مقاومت بسیج شهید محرم ترک
کلام اهل بیت علیه السلام کلام اهل بیت علیه السلام
به همت قرارگاه فضای مجازی پایگاه شهید...
پایگاه مقاومت بسیج شهید محرم ترک
کلام اهل بیت علیه السلام کلام اهل بیت علیه السلام
به همت قرارگاه فضای مجازی پایگاه شهید...
پایگاه مقاومت بسیج شهید محرم ترک
کلام اهل بیت علیه السلام کلام اهل بیت علیه السلام
به همت قرارگاه فضای مجازی پایگاه شهید...
پایگاه مقاومت بسیج شهید محرم ترک
کلام اهل بیت علیه السلام کلام اهل بیت علیه السلام
به همت قرارگاه فضای مجازی پایگاه شهید...
پایگاه مقاومت بسیج شهید محرم ترک
کلام اهل بیت علیه السلام کلام اهل بیت علیه السلام
به همت قرارگاه فضای مجازی پایگاه شهید...
پایگاه مقاومت بسیج شهید محرم ترک
کلام اهل بیت علیه السلام کلام اهل بیت علیه السلام
به همت قرارگاه فضای مجازی پایگاه شهید...
پایگاه مقاومت بسیج شهید محرم ترک
کلام اهل بیت علیه السلام کلام اهل بیت علیه السلام
به همت قرارگاه فضای مجازی پایگاه شهید...
پایگاه مقاومت بسیج شهید محرم ترک
کلام اهل بیت علیه السلام کلام اهل بیت علیه السلام
به همت قرارگاه فضای مجازی پایگاه شهید...
پایگاه مقاومت بسیج شهید محرم ترک
فعالیت های پیش رو
آخرین اخبار
.
folder
سالروز فتح خرمشهر
سالروز فتح خرمشهر
قرارگاه فضای مجازی حوزه 265 شهید بخارایی به مناسبت فرا رسیدن سالروز آزاد سازی...
حضور شورا فرماندهی ناحیه شهید رجایی و فرماندهی حوزه 265 شهید بخارایی در پایگاه بسیج شهید دستواره
حضور شورا فرماندهی ناحیه شهید رجایی و...
حضور شورا فرماندهی ناحیه شهید رجایی و فرماندهی حوزه 265 شهید بخارایی در...
ماه رمضان
ماه رمضان
قرارگاه فضای مجازی حوزه 265 شهید بخارایی به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان اقدام...
جلسه معاونت قرآن و عترت پایگاه های تابع حوزه 265 شهید بخارایی
جلسه معاونت قرآن و عترت پایگاه های...
جلسه معاونت قرآن و عترت پایگاه های تابع حوزه 265 شهید بخارایی برگزار شد.
جلسه معاونت  تربیت بدنی پایگاه های تابع حوزه 265 شهید بخارایی
جلسه معاونت تربیت بدنی پایگاه های...
جلسه معاونت تربیت بدنی پایگاه های تابع حوزه 265 شهید بخارایی برگزار شد.
جلسه ارائه برنامه و تعیین بودجه پایگاه شهید مخبر با فرماندهی محترم حوزه 265 شهید بخارایی
جلسه ارائه برنامه و تعیین بودجه...
جلسه ارائه برنامه و تعیین بودجه پایگاه شهید مخبر با فرماندهی محترم حوزه 265...
جلسه ارائه برنامه و تعیین بودجه پایگاه کوثر با فرماندهی محترم حوزه 265 شهید بخارایی
جلسه ارائه برنامه و تعیین بودجه...
جلسه ارائه برنامه و تعیین بودجه پایگاه کوثر با فرماندهی محترم حوزه 265 شهید...
جلسه ارائه برنامه و تعیین بودجه پایگاه شهید بهشتی با فرماندهی محترم حوزه 265 شهید بخارایی
جلسه ارائه برنامه و تعیین بودجه...
جلسه ارائه برنامه و تعیین بودجه پایگاه شهید بهشتی با فرماندهی محترم حوزه 265...
جلسه ارائه برنامه و تعیین بودجه پایگاه قدس با فرماندهی محترم حوزه 265 شهید بخارایی
جلسه ارائه برنامه و تعیین بودجه...
جلسه ارائه برنامه و تعیین بودجه پایگاه قدس با فرماندهی محترم حوزه 265 شهید...
مراسم گرامیداشت روز معلم
مراسم گرامیداشت روز معلم
مراسم گرامیداشت روز معلم با حضور فرماندهی محترم حوزه 265 شهید بخارایی همراه...
مراسم کلنگ زنی مسجد فاطمه الزهرا (س)
مراسم کلنگ زنی مسجد فاطمه الزهرا (س)
مراسم کلنگ زنی مسجد فاطمه الزهرا (س) با حضور فرماندهی محترم حوزه 265 شهید...
نشست  هم اندیشی ورزشکاران و قهرمانان محله شهید بخارایی با فرمانده حوزه۲۶۵شهید بخارایی
نشست هم اندیشی ورزشکاران و قهرمانان...
نشست هم اندیشی ورزشکاران و قهرمانان محله شهید بخارایی با فرمانده حوزه۲۶۵شهید...
روز ملی خلیج فارس
روز ملی خلیج فارس
قرارگاه فضای مجازی حوزه 265 شهید بخارایی به مناسبت فرا رسیدن سالروز گرامیداشت...
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
قرارگاه فضای مجازی حوزه۲۶۵شهید بخارایی به مناسبت فرا رسیدن سالروز ولادتحضرت...
نشست مشترک گروه ترک اعتیاد محله شهید بخارایی
نشست مشترک گروه ترک اعتیاد محله شهید...
جلسه فرماندهی حوزه۲۶۵شهید بخارایی با گروه ترک اعتیاد محله شهید بخارایی به...
نشست مداحان محله شهید بخارایی با فرمانده حوزه۲۶۵شهید بخارایی
نشست مداحان محله شهید بخارایی با...
جلسه هم اندیشی مداحان خزانه علی اباد شهرک بعثت در حوزه مقاومت بسیج شهید بخارایی
پوستر3/ولادت امام سجاد(ع)
پوستر3/ولادت امام سجاد(ع)
قرارگاه فضای مجازی حوزه۲۶۵شهید بخارایی به مناسبت فرا رسیدن سالروز ولادت امام...
پوستر2/ولادت امام سجاد(ع)
پوستر2/ولادت امام سجاد(ع)
قرارگاه فضای مجازی حوزه۲۶۵شهید بخارایی به مناسبت فرا رسیدن سالروز ولادت امام...
پوستر1/ولادت امام سجاد(ع)
پوستر1/ولادت امام سجاد(ع)
قرارگاه فضای مجازی حوزه۲۶۵شهید بخارایی به مناسبت فرا رسیدن سالروز ولادت امام...
پوستر3/ولادت امام حسین(ع)
پوستر3/ولادت امام حسین(ع)
قرارگاه فضای مجازی حوزه۲۶۵شهید بخارایی به مناسبت فرا رسیدن سالروز ولادت امام...
پوستر2/ولادت امام حسین(ع)
پوستر2/ولادت امام حسین(ع)
قرارگاه فضای مجازی حوزه۲۶۵شهید بخارایی به مناسبت فرا رسیدن سالروز ولادت امام...
پوستر1/ولادت امام حسین(ع)
پوستر1/ولادت امام حسین(ع)
قرارگاه فضای مجازی حوزه۲۶۵شهید بخارایی به مناسبت فرا رسیدن سالروز ولادت امام...
اینفوگرافی1/بعثت پیامبر اکرم(ص)
اینفوگرافی1/بعثت پیامبر اکرم(ص)
قرارگاه فضای مجازی حوزه۲۶۵شهید بخارایی به مناسبت فرا رسیدن سالروز بعث پیامبر...
پوستر3/بعثت پیامبر اکرم(ص)
پوستر3/بعثت پیامبر اکرم(ص)
قرارگاه فضای مجازی حوزه۲۶۵شهید بخارایی به مناسبت فرا رسیدن سالروز بعث پیامبر...
پوستر2/بعثت پیامبر اکرم(ص)
پوستر2/بعثت پیامبر اکرم(ص)
قرارگاه فضای مجازی حوزه۲۶۵شهید بخارایی به مناسبت فرا رسیدن سالروز بعث پیامبر...
پوستر1/بعثت پیامبر اکرم(ص)
پوستر1/بعثت پیامبر اکرم(ص)
قرارگاه فضای مجازی حوزه۲۶۵شهید بخارایی به مناسبت فرا رسیدن سالروز بعث پیامبر...
پوستر3/شهادت امام موسی کاظم(ع)
پوستر3/شهادت امام موسی کاظم(ع)
قرارگاه فضای مجازی حوزه۲۶۵شهید بخارایی به مناسبت شهادت امام موسی کاظم(ع)اقدام...
پوستر2/شهادت امام موسی کاظم(ع)
پوستر2/شهادت امام موسی کاظم(ع)
قرارگاه فضای مجازی حوزه۲۶۵شهید بخارایی به مناسبت شهادت امام موسی کاظم(ع)اقدام...
پوستر1/شهادت امام موسی کاظم(ع)
پوستر1/شهادت امام موسی کاظم(ع)
قرارگاه فضای مجازی حوزه۲۶۵شهید بخارایی به مناسبت شهادت امام موسی کاظم(ع)اقدام...
اخبار پایگاه ها
.
folder
برپایی ایستگاه صلواتی افطاری ساده
برپایی ایستگاه صلواتی افطاری ساده
ایستگاه صلواتی افطاری ساده در ماه مبارک رمضان هرشب هنگام اذان مغرب با استقبال...

خاطرات سردار محمد جهان ارا
خاطرات سردار محمد جهان ارا
خاطرات سردار محمد جهان ارا

پوستر ازاد سازی خرمشهر
پوستر ازاد سازی خرمشهر
پوستر ازاد سازی خرمشهر

پوستر ازادسازی خرمشهر
پوستر ازادسازی خرمشهر
پوستر ازادسازی خرمشهر

پوستر ازادسازی خرمشهر
پوستر ازادسازی خرمشهر
پوستر ازادسازی خرمشهر

سالروز آزاد سازی خرمشهر مبارک باد
سالروز آزاد سازی خرمشهر مبارک باد
سالروز آزاد سازی خرمشهر مبارک باد

پوستر حدیث از پیامبر (ص)
پوستر حدیث از پیامبر (ص)
پوستر حدیث از پیامبر (ص)

شهادت‌نامه شهیدی که بعد از خواندن روضه، تیر به گلویش خورد
شهادت‌نامه شهیدی که بعد از خواندن...
شهید قدیانی نهم اردیبشهت 61 قبل از شروع عملیات، با بلندگوی گردان مقداد روضه...

ماجرای شهیدی که بر روی بدن بدون پوست او آب جوش ریختند
ماجرای شهیدی که بر روی بدن بدون پوست...
شهیدی شکری به جرم خودداری از توهین به امام و مقدسات، بدن او را با تیغ موکت...

شهیدی که بعد از شهادتش گوشتش را خوردند
شهیدی که بعد از شهادتش گوشتش را خوردند
سعید را به دادگاه دیگری بردند و محکوم به اعدام گردید زخمهایش را باز کردند و...

وصیت نامه شهید ناصر کاظمی
وصیت نامه شهید ناصر کاظمی
بسم الله الرحمن الرحیم «و لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل...

زندگینامه شهید ناصر کاظمی
زندگینامه شهید ناصر کاظمی
ناصر کاظمی در 12 خردادماه 1335 در خانواده‌ای معتقد و اهل تقوا در تهران دیده...

حدیث از امیرالمونین علیه السلام
حدیث از امیرالمونین علیه السلام
ه همت معاونت سایبری پایگاه شهید محرم ترک حدیث از امام علی علیه السلام درج شد

حدیث از امیرالمونین علیه السلام
حدیث از امیرالمونین علیه السلام
ه همت معاونت سایبری پایگاه شهید محرم ترک حدیث از امام علی علیه السلام درج شد

حدیث از امیرالمونین علیه السلام
حدیث از امیرالمونین علیه السلام
به همت معاونت سایبری پایگاه شهید محرم ترک حدیث از امام علی علیه السلام درج شد

احادیث ارزشمند اهل بیت (ع)
احادیث ارزشمند اهل بیت (ع)
به همت قرارگاه فضای مجازی پایگاه شهید محرم ترک مجموعه احادیث ارزشمند اهل...

احادیث ارزشمند اهل بیت (ع)
احادیث ارزشمند اهل بیت (ع)
به همت قرارگاه فضای مجازی پایگاه شهید محرم ترک مجموعه احادیث ارزشمند اهل...

احادیث ارزشمند اهل بیت (ع)
احادیث ارزشمند اهل بیت (ع)
به همت قرارگاه فضای مجازی پایگاه شهید محرم ترک مجموعه احادیث ارزشمند اهل...

احادیث ارزشمند اهل بیت (ع)
احادیث ارزشمند اهل بیت (ع)
به همت قرارگاه فضای مجازی پایگاه شهید محرم ترک مجموعه احادیث ارزشمند اهل...

احادیث ارزشمند اهل بیت (ع)
احادیث ارزشمند اهل بیت (ع)
به همت قرارگاه فضای مجازی پایگاه شهید محرم ترک مجموعه احادیث ارزشمند اهل...