رای به سایت :
422
محبوب
حوزه 264 حضرت فاطمه (س)
ناحیه مقاومت بسیج شهید رجایی
چهارشنبه 01 اسفند 1397 -

عدم توافق بهتر است یا یک توافق بد؟ / عجله در تنظیم متن توافقنامه خطرناک است
عدم توافق بهتر است یا یک توافق بد؟ / عجله در تنظیم متن توافقنامه خطرناک است
    تاریخ› شنبه 31 خرداد 1393 - 23:58

تهیه پیش نویس نهایی در شرایطی نامتوازن انجام می‌شود و بیم آن وجود دارد که نتایج نامطلوب توافق ژنو از پس توافق نهایی نیز به وجود آید که این موضوع توجه بیشتر تیم مذاکره کننده ایرانی را می‌طلبد.

معاون سرکرده گروه داعش در موصل کشته شد.
معاون سرکرده گروه داعش در موصل کشته شد.
    تاریخ› یکشنبه 25 خرداد 1393 - 12:30

معاون سرکرده گروه داعش در موصل کشته شد.

RSS