رای به سایت :
425
محبوب
حوزه 254 بعثت
ناحیه مقاومت بسیج شهید رجایی
پنجشنبه 03 خرداد 1397 -
سفر معنوی راهیان نور در نوروز 97 برگزار شد
سفر معنوی راهیان نور در نوروز 97 برگزار شد

به همت بسیج خواهران حوزه 254 بعثت و با مدد شهدا سفر معنوی راهیان نور از پنجم تا هشتم فروردین 97 در مناطق عملیاتی جنوب کشور برگزار شد
calendar
تاریخ : 1397/01/14 - 13:02
3
محبوب  
رای به خبر :