رای به سایت :
451
محبوب
حوزه 254 بعثت
ناحیه مقاومت بسیج شهید رجایی
یکشنبه 27 آبان 1397 -

بازارچه
به همت پایگاه امیرالمومنین(ع)
بازارچه
    تاریخ› شنبه 08 آذر 1393 - 03:06

به مناسبت هفته بسیج بازارچه ای از پوشاک و مواد بهداشتی در پایگاه امیرالمومنین برگزار شد.

دیدار با خانواده شهدا
به همت پایگاه امیرالمومنین(ع)
دیدار با خانواده شهدا
    تاریخ› جمعه 07 آذر 1393 - 22:25

به مناسبت هفته بسیج، به همت پایگاه امیرالمومنین (ع)، دیدار با خانواده شهدای محله باغ آذری برگزار شد.

RSS