رای به سایت :
453
محبوب
حوزه 254 بعثت
ناحیه مقاومت بسیج شهید رجایی
جمعه 30 فروردين 1398 -

استفاده از شبکه شباب
استفاده از شبکه شباب
    تاریخ› سه شنبه 13 خرداد 1393 - 08:00

فایل پی دی اف آموزش استفاده از شبکه شباب جهت بهره برداری مسئولین فاوا حوزه های تابعه ارائه می شود.