تاریخ : پنجشنبه 19 مهر 18:05
کد خبر : 719198
سرویس خبری : پوستر
 

یا اهل العالم قتل الحسین بکربلا عطشانا

پوستر/

یا اهل العالم قتل الحسین بکربلا عطشانا

قیامت بی حسین غوغا ندارد / شفاعت بی حسین معنا ندارد/ حسینی باش که در محشر نگویند/ چرا پرونده ات امضاء ندارد

طراح/ فاطمه سادات زوارئیسامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ