تاریخ : جمعه 22 تير 18:33
کد خبر : 702127
سرویس خبری : پوستر
 

چشم ها دام های شیطان هستند

پوستر/

چشم ها دام های شیطان هستند

چشم ها دام های شیطان هستند، و حجاب همانند چتری است در برابر باران آتش نگاه های ناپاک

طراح/ فاطمه سادات زوارئیسامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ