رای به سایت :
2131
محبوب
ناحیه مقاومت بسیج شهید رجایی
دوشنبه 01 مرداد 1397 -
حجاب محدودیت برای مرد است، نه زن
پوستر/

حجاب محدودیت برای مرد است، نه زن

حضرت فاطمه زهرا (س): برای خوشبختیو سعادت زن و جامعه بهترین و نیکوترین عمل آن است، که زنان مردان نامحرم را نبینند و مردان نامحرم نیز آنان را ننگرند.
calendar
تاریخ : 1397/04/22 - 19:28
2
محبوب  
رای به خبر :