رای به سایت :
2365
محبوب
ناحیه مقاومت بسیج شهید رجایی
پنجشنبه 27 دي 1397 -

یا اهل العالم قتل الحسین بکربلا عطشانا
یا اهل العالم قتل الحسین بکربلا عطشانا

قیامت بی حسین غوغا ندارد / شفاعت بی حسین معنا ندارد/ حسینی باش که در محشر نگویند/ چرا پرونده ات امضاء ندارد

ناحیه مقاومت بسیج شهید رجایی 1397/07/19